Erilaisia käyttökohteita

Toimistot

ELLI-järjestelmä tarjoaa toimistoihin monia erilaisia leimaustapoja perinteisen leimauspäätteen lisäksi. Työntekijä voi leimata ja kohdistaa työaikaansa omalla tietokoneellaan. Lisäksi selainleimauksella voi leimata suosituimmilla internet-selaimella.

Tuotantolaitokset ja tehtaat

Projektiseurannalla saat työajat ohjautumaan oikeille kohteille. Työajanseuranta on mahdollista integroida useimpiin toiminnanohjausjärjestelmiin. Työvuorosuunnittelulla saat työpisteisiin aina oikean määrän henkilöstöä.

Kysy myyjältämme
lisää työajanseurannasta

Työmaat

Työajanseurantajärjestelmällä saat läsnäoloraportit viranomaisvalvontaa ja työmaailmoituksia varten.

Liikkuva henkilöstö

Selainleimauksella ja eAika-etäleimauksella voi leimata ja kohdentaa työaikaa mobiilisti. Pilvi-ELLIssä pääkäyttäjät voivat käyttää hallinta- ja raportointiohjelmaa ajasta ja paikasta riippumatta.

Ajoneuvot

M8-leimauspääte on saatavilla GPRS-yhteydellä, jolloin työajoneuvoon asennettu pääte kulkee aina työntekijän mukana.